Snillingur í nýsköpun - starf án staðsetningar

Öflug nýsköpun er lykillinn að því að tryggja góð lífsgæði á Íslandi til framtíðar. 

Hlutverk háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytisins er að leiða saman það afl sem býr í háskólastarfi, vísindum, nýsköpun, iðnaði, fjarskiptum og upplýsingatækni og stuðla þannig að því að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar.  

Til að ná háleitum markmiðum þarf frábæra liðsheild og við viljum fá í okkar hóp metnaðarfullan og skapandi einstakling sem brennur fyrir málefnum nýsköpunar.  

Hér munu gefast ótal tækifæri til að móta og skapa framtíðina í ráðuneyti sem ætlar sér að vera leiðandi í verkefnamiðuðu vinnulagi og árangursdrifinni nálgun á viðfangsefni.  

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

 • Mótun stuðningsumhverfis nýsköpunar og sjálfbærrar atvinnuþróunar
 • Alþjóðasamstarf á sviði nýsköpunar og sjálfbærrar atvinnuþróunar
 • Undirbúningur fjármálaáætlunar
 • Miðlun upplýsinga, greinagerðir og kynningar, hvoru tveggja innan og utan ráðuneytis
 • Samskipti við hagaðila á málefnasviðinu

 

Hæfniskröfur

 

 • Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Víðtæk þekking og reynsla af nýsköpun og stuðningsumhverfi hennar
 • Áhugi og reynsla af stefnumótun og stefnumiðaðri nálgun á viðfangsefni
 • Geta til að vinna undir álagi, þrautsegja og aðlögunarhæfni
 • Þekking á árangursmiðaðri verkefnastjórnun er kostur
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, gott vald á Norðurlandamáli er einnig kostur
 • Hæfni til að miðla upplýsingum á skýran og greinargóðan hátt
 • Frumkvæði, ábyrgð, sveigjanleiki, samskiptalipurð og góð framkoma er mikilvæg.

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Um er að ræða fullt starf sérfræðings ráðuneytisins sem heyrir undir skrifstofu stefnumörkunar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 1000/2019 um auglýsingar á lausum störfum.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Valgeirsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu stefnumörkunar, sigridur.valgeirsdottir@hvin.is. 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.  Umsóknir skulu sendar á netfangið hvin@hvin.is 

Athygli er vakin á því að samkvæmt 7.gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er ráðuneytinu¿skylt að veita upplýsingar um nöfn og starfsheiti umsækjenda um starf þegar umsóknarfrestur er liðinn verði eftir því leitað. 

Ráðuneytið leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið.  

Ráðuneytið er jákvætt fyrir störfum óháð staðsetningu

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí. 

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 18.07.2022

Nánari upplýsingar veitir

Sigríður Valgeirsdóttir, Skrifstofustjóri - sigridur.valgeirsdottir@hvin.is

Smelltu hér til að sækja um starfið