Sóknaráætlun

Núgildandi sóknaráætlanir landshlutanna gilda út árið 2024. Það styttist því óðum í að vinna þurfi nýjar sóknaráætlanir í takt við tíma og umhverfi. 

Vönduð og vel unnin sóknaráætlun er öflugt stjórntæki

Að hafa stefnumótandi áætlun og áherslur fyrir okkar landsvæði getur skipt sköpum. Aðferðafræði sóknaráætlana veitir okkur aukið frelsi til athafna og ákvörðunartöku um mál og málefni sem varðar okkar samfélag. Þannig er sóknaráætlunin okkar stefnumótandi skjal sem varpar ljósi á þau gildi og menningu sem landshlutinn byggir á.

Sóknaráætlun tekur mið af meginmarkmiðum byggðaáætlunar, landsskipulagsstefnu, skipulagsáætlunum, menningarstefnu og annarri opinberri stefnumótun. 

Fjármunirnir nýtast best hjá þeim sem þekkja aðstæður og hafa innsýn í nærumhverfið

Lög um sveitarstjórnir fela landshlutasamtökum sveitarfélaga að vinna sóknaráætlanir á sínu svæði og bera ábyrgð á framkvæmd þeirra. Samkvæmt lögunum skulu sóknaráætlanir taka mið af meginmarkmiðum byggðastefnu og eftir atvikum öðrum opinberum stefnum. Sóknaráætlanir eru þannig t.d. tengdar með beinum hætti við byggðaáætlun fyrir allt landið. 

Bein áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta

Byggðamál eru viðfangsefni allra ráðuneyta og ná til landsins alls. Sóknaráætlanir auka samráð ráðuneyta á sviði byggðamála og aðlaga byggðamál að annarri stefnumótun. Í framtíðarsýn í núgildandi byggðaáætlun kemur fram að í öllum landshlutum verði blómlegar byggðir og öflugir byggðakjarnar þar sem stuðlað verði að bættum lífskjörum landsmanna með sem jöfnustu aðgengi að grunnþjónustu og atvinnutækifærum óháð efnahag og búsetu. 

Kynningarrit um samninga Sóknaráætlanir landshluta

Introduction about Sóknaráætlun (Regional plan of actions) in english