Leikskólinn Barnabær á Blönduósi auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra

Leikskólinn Barnabær á Blönduósi auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu, frá og með 1.ágúst 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans
 • Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans
 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins
 • Sinnir einnig þeim sér verkefnum sem yfirmaður felur honum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara
 • Framhaldsnám sem nýtist í starfi æskilegt
 • Reynsla af starfi og stjórnun leikskóla
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Fagleg forysta, sýn og vilji til þróunar í leikskólastarfi
 • Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku, kunnátta og geta til að tjá sig í ræðu og riti

Umsóknarfresturinn er til og með 11. júlí 2021.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Helga Sigurðardóttir leikskólastjóri í símar 455 4740 /894 0051 eða á netfangið helga@blonduos.is