Starf sérfræðings á rekstrarsviði Byggðastofnunar

Byggðastofnun óskar eftir að ráða öflugan og nákvæman sérfræðing á rekstrarsvið stofnunarinnar. Meðal verkefna er umsjón áhættustýringar. Sem umsjónarmaður áhættustýringar hefur starfsmaður umsjón með gerð áhættustefnu stofnunarinnar og ber ábyrgð á gerð ársfjórðungslegra áhættuskýrslna sem kynntar eru stjórn stofnunarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjónarmaður áhættustýringar
 • Skýrslugerð og skýrsluskil til eftirlitsaðila og annarra hagaðila
 • Koma að gerð ársreiknings og árshlutauppgjörs
 • Umsjón með tryggingakerfi útlána stofnunarinnar
 • Yfirferð og staðfesting á kostnaðaruppgjörum í NPA verkefnum
 • Umsjón með Grænum skrefum stofnunarinnar
 • Staðgengill launafulltrúa, aðalbókara og bókara í forföllum þeirra

Menntunar og hæfniskröfur

 • Háskólapróf á sviði viðskipta- eða hagfræði, framhaldsnám með sérsviði endurskoðunar er kostur
 • Góð fjármálaþekking og nákvæmni í vinnubrögðum
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Reynsla af greiningarvinnu, góð greiningarhæfni og færni í Excel
 • Reynsla af notkun matrix Loan og Business Central er kostur
 • Reynsla og þekking af lána og/eða bankastarfsemi er kostur
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi ásamt lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt, í hópi og undir álagi

Frekari upplýsingar um starfið

Æskilegt er að að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%. Launakjör eru í samræmi við kjarasamning SSF. Starfið er staðsett á nýrri skrifstofu Byggðastofnunar á Sauðárkróki. Hjá stofnuninni starfa 25 manns með fjölbreytta menntun og bakgrunn sem sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði byggðamála.

Sauðárkrókur er höfuðstaður Skagafjarðar og einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar. Þar er fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Í Skagafirði eru skólar á öllum skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Íbúar Sauðárkróks er rúmlega 2.600 talsins.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknin getur gilt í sex mánuði frá birtingu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Senda skal umsókn til Byggðastofnunar, Sauðármýri 2, 550 Sauðárkróki eða á netfangið postur@byggdastofnun.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2022.

Nánari upplýsingar veitir

Frekari upplýsingar veitir Magnús Helgason forstöðumaður rekstrarsviðs, magnus@byggdastofnun.is eða í síma 455 5400