Sérfræðingur í fjármálum á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni - starf án staðsetningar

Það er eins gott að þeim tæplega 88 milljörðum sem háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið ber ábyrgð á sé vel varið. Þess vegna leitum við að manneskju sem elskar að liggja yfir tölum, grúska í stórum sem smáum upphæðum og á sér þann draum heitastan að vera númer.

Viðkomandi þarf að hafa eiginleika til að bregða sér í ýmis gervi en stærsta hlutverkið ár hvert er uppsetningin á fjárlögunum og greining á afkomu þeirra ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra.

Ef þú hefur áhuga á að sérhæfa þig í gangverki opinberra fjármála þá hvetjum við þig til að senda inn umsókn.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

 • Sérfræðingur á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni með áherslu á framkvæmd fjárlaga.
 • Samskipti við Fjársýslu ríkisins, fjármálaráðuneytið og aðra ríkisaðila
 • Samskipti við ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra
 • Greining á hugsanlegum frávikum á milli áætlana og fjárheimilda
 • Þátttaka í teymisvinnu innan ráðuneytisins
 • Öflun upplýsinga og vinna við svörun fyrirspurna frá Alþingi, Ríkisendurskoðun, fjölmiðlum o.fl.
 • Framfylgja lögum um opinber fjármál (LOF)
 • Önnur tilfallandi verkefni

 

Hæfniskröfur

 

 • Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærilegum greinum. Framhaldsmenntun kostur.
 • Mjög góð færni í vinnu með tölur og úrvinnslu gagna, þ.m.t. í Excel er áskilin
 • Kunnátta í meðferð gagna, s.s. í vöruhúsum og með framsetningu í PowerBI er kostur
 • Þekking á Orra fjárhagsbókhaldi ríkisins er kostur
 • Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, gott vald á Norðurlandamáli er kostur
 • Hæfni til að miðla upplýsingum á skýran og greinargóðan hátt 
 • Geta til að vinna undir álagi, þrautsegja og aðlögunarhæfni  
 • Frumkvæði, ábyrgð og sveigjanleiki eru mikilvæg
 • Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund og jákvæðni.
 • Þátttaka í teymisvinnu innan ráðuneytisins
 • Geta til að veita ráðgjöf/leiðsögn til stofnana og samstarfsaðila á uppbyggilegan hátt
 • Þekking á lögum um opinber fjármál kostur
 • Skipulagshæfni, nákvæmni og geta til að forgangsraða verkefnum

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Hlutverk háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins er að leiða saman það afl sem býr í háskólastarfi, vísindum, nýsköpun, iðnaði, fjarskiptum og upplýsingatækni og stuðla þannig að því að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar.  

Um er að ræða fullt starf sérfræðings í fjármálum á skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 1000/2019 um auglýsingar á lausum störfum.  

Nánari upplýsingar veitir Ari Sigurðsson, skrifstofustjóri skrifstofu framkvæmdar og eftirfylgni, ari.sigurdsson@hvin.is. 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.  

Athygli er vakin á því að samkvæmt 7. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er ráðuneytinu skylt að veita upplýsingar um nöfn og starfsheiti umsækjenda um starf þegar umsóknarfrestur er liðinn verði eftir því leitað. 

Ráðuneytið leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið.  

Ráðuneytið er jákvætt fyrir störfum óháð staðsetningu. 

 

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 26.09.2022

Nánari upplýsingar veitir

Ari Sigurðsson - ari.sigurdsson@hvin.is

Smelltu hér til að sækja um starfið