Starf skipulags- og byggingarfulltrúa laust til umsóknar í Húnaþingi vestra

Húnaþing vestra auglýsir starf skipulags- og byggingarfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða 100% starf með starfsstöð á Hvammstanga.

Starf byggingarfulltrúa er lögbundið, sbr. 8. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. Hlutverk hans er að veita embættinu faglega forystu og móta framtíðarstefnu innan ramma laga og reglugerða. Jafnframt að hafa eftirlit og eftirfylgni með að lögum um mannvirki nr. 160/2010, reglugerðum og öðrum lögum byggingarmála sé framfylgt.

 

Starfssvið:

 • Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar og úttektir.
 • Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og umhverfisráðs.
 • Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa.  
 • Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.
 • Önnur verkefni sem viðkomandi er falið hverju sinni og undir embættið heyra.
 • Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði byggingarmála skv. 8. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.
 • Þekking og reynsla á sviði byggingarmála
 • Þekking og reynsla á sviði skipulagsmála
 • Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.
 • Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð almenn tölvukunnátta.
 • Þekking og reynsla á sviði byggingarmála

 

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri (rjona@hunathing.is) í síma 455 2400.