Umsagnir

Hérna verða birtar umsagnir stjórnar SSNV.

 

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um flutning höfuðstöðva Rariks ohf. á landsbyggðina

Tillaga til þingsályktunar um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli, 126. mál 2021

Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna póstmála (flutningur póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar), 534. mál 2021

Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi

Umsögn um drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásahagkerfisins og dre-ög að stefnu um meðhöndlun úrgangs

Umsögn um frumvarp til laga um hálendisþjóðgarð.

Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), 229. mál 2020.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 39. mál 2020.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga, 49. mál 2020.

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna póstmála (flutningur póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðastofnunar), 223. mál í samráðsgátt stjórnvalda 2020.

Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021, 1. mál og þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun áranna 2021-2025, 2. mál 2020.

Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof, 195. mál í samráðsgátt stjórnvalda 2020.