Lán og styrkir

Umhverfi styrkja og stuðningsúrræða fyrir einstaklinga og fyrirtæki er síbreytilegt og flókið. Atvinnuráðgjafar SSNV leitast við að fylgjast með því eins og kostur er á hverjum tíma til þess að geta veitt aðstoð í sambandi við mótun verkefna og gerð umsókna.

Í lok árs 2014 runnu út menningar-, vaxtar- og sóknaráætlunarsamningar milli ríkisins og SSNV sem verið höfðu í gildi um nokkurt skeið.

Þann 10. febrúar 2015 var skrifað undir samning milli ríkisins og SSNV um sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 og settur á fót Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra, sem leysti af hólmi eldri samninga, þ.e. vaxtarsamning og menningarsamning. Nýr samningur um sóknaráætlun Norðurlands vestra fyrir tímabilið 2020-2024 var undirritaður 12. nóvember 2019.

 

Auk SSNV veita eftirfarandi stofnanir stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki:

Byggðastofnun

Ferðamálastofa

Íslandsstofa

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Orkustofnun

Rannís

 

Eftirfarandi styrkir eru í boði fyrir frumkvöðla og fyrirtæki en listinn er ekki tæmandi:

Atvinnumál kvenna

Aurora velgerðarsjóður

AVS rannsóknarsjóður í sjávarútvegi

Blaðamannastyrkir Norðurlandaráðs

Dansk-íslenski samstarfssjóðurinn

ESB – Samningar og styrkir Evrópusambandsins

Eurostars

Frumkvæði ungs fólks

Letterstedtska félagið

Norrænt samstarf

Nopef styrkir til undirbúningsrannsókna

NPA

Norræna tölvuleikjaáætlunin – Þróunarstyrkir

Norrænar orkurannsóknir

Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn

Norræni menningarsjóðurinn

Norræni þróunarsjóðurinn

Norrænt Atlantshafssamstarf – NORA

Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar

Orkusjóður

Pokasjóður Íslands

Rannsóknarsjóður Rannís

Samfélagssjóður Landsbankans

Starfsorka

Styrkir Íslandsbanka

Svanni - lánatryggingasjóður kvenna

Tónlistarsjóður

Tækniþróunarsjóður Rannís

Ungmennaáætlun Evrópusambandsins - EUF

Vestnorræna ferðamálaráðið - NATA

Þróunarsjóður námsgagna