Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs í Húnaþingi vestra

 

Húnaþing vestra auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs sveitarfélagsins. Sviðsstjóri heyrir beint undir sveitarstjóra og er staðgengill hans. Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Leitað er að einstaklingi sem hefur frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Mikilvægt er að viðkomandi geti unnið vel í liði, ásamt því að vera sjálfstæður í starfi. Viðkomandi þarf að vera skipulagður og hafa gott vald á íslenskri tungu.

 

Upplýsingar um fyrirtækið

Sveitarfélagið var stofnað árið 1998 við sameiningu hinna sjö gömlu hreppa Vestur-Húnavatnssýslu og árið 2012 stækkaði það með sameiningu þess við fyrrum Bæjarhrepp í Strandasýslu. Íbúar sveitarfélagsins eru 1.222.talsins.

Þéttbýliskjarnar eru þrír í sveitarfélaginu. Hvammstangi, Laugarbakki og Borðeyri. Hvammstangi er stærstur þeirra með ríflega 600 íbúa og þar er að finna alla helstu þjónustu og atvinnustarfsemi héraðsins. Um helmingur íbúa sveitarfélagsins býr í dreifbýli og er landbúnaður ein helsta meginstoð atvinnuuppbyggingar sveitarfélagsins.

Húnaþing vestra er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig og metnaðarfullt starf fer fram í leik-, grunn- og tónlistarskóla. Aðstaða til íþróttaiðkunar er mjög góð og er mikið framboð af íþrótta- og tómstundastarfi. Hjá sveitarfélaginu starfa 130 starfsmenn.

Nánari upplýsingar má finna á: www.hunathing.is

Helstu verkefni

 • Yfirmaður fjármála- og stjórnsýslusviðs sveitarfélagsins
 • Staðgengill sveitarstjóra
 • Umsýsla fundarboða, fundargerða og afgreiðsla erinda byggðarráðs og sveitarstjórnar
 • Daglegur rekstur skrifstofu sveitarfélagsins
 • Ábyrgð á uppfærslum á samþykktum, reglum og gjaldskrám sveitarfélagsins
 • Fjármálastjórnun og úrvinnsla fjárhagsupplýsinga
 • Ábyrgð á fjárhagsáætlanagerð og vinnu við ársreikninga
 • Umsjón með menningar- og atvinnumálum í samstarfi við sveitarstjóra

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
 • Reynsla af rekstri og stjórnun
 • Leiðtogahæfileikar
 • Frumkvæði og skipulagshæfileikar
 • Reynsla af opinberri stjórnsýslu
 • Góð færni í mannlegum samskiptum
 • Gott vald á íslensku í ræðu og riti
 • Hreint sakavottorð

Aðrar upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 21. júní 2020. Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem í stuttu máli er gerð grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Launakjör taka mið af kjarasamningi BHM við Samband íslenskra sveitarfélaga. Samkvæmt samþykktum um stjórn sveitarfélagsins ræður sveitarstjórn sviðsstjóra.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.