Textaskrif og efnisvinnsla fyrir visiticeland.com - Störf án staðsetningar á landsbyggðinni !

Ferðamálastofa leitar að einstaklingum til efnisvinnslu og texta- skrifa fyrir vefinn visiticeland.com og miðla tengdum honum.

Ferðamálastofa, Íslandsstofa og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið hafa með samkomulagi sín á milli ákveðið að vefurinn VisitIceland.com verði helsta upplýsingaveita fyrir ferðamenn á leið til landsins, á meðan dvöl þeirra á landinu stendur og eftir að heim er komið. Er þá m.a. horft til upplýsinga um framboð þjónustu, menningu, sögu, náttúru, fjölbreytileika landsins, aðgengi ferðamannastaða, öryggi og umhverfisvernd, veður og færð á vegum. 

Mikilvægt er að í slíkri miðlun upplýsinga sé ítarlegt og vel unnið efni, bæði texti og myndir. Uppfærsla og endurnýjun á efni þarf að vera stöðug til að miðillinn sé lifandi og áreiðanlegur.

Leitað er að einstaklingum með fasta búsetu utan höfuð- borgarsvæðisins en að öðru leyti er um störf án staðsetningar að ræða.
Æskilegt er að viðkomandi geti haft starfsaðstöðu utan heimilis. Miðað er við að starfshlutfall sé að lágmarki 50%.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Textaskrif um land og þjóð í samræmi við ritstjórnarstefnu VisitIceland.com  
 • Uppfærsla upplýsinga og leiðbeininga á VisitIceland.com  
 • Samstarf við áfangastaðastofur, sveitarfélög og fyrirtæki í ferðaþjónustu um gerð efnis fyrir ferðamenn  
 • Þýðing og staðfærsla efnis og texta fyrir stafræna miðlun

 Hæfniskröfur  

 • Yfirgripsmikil reynsla af textaskrifum fyrir vef (leitarvélabestun) og þekking á sviði ferðaþjónustu, háskólapróf er kostur. 
 • Mjög góð enskukunnátta og reynsla af skrifum á ensku. Þekking á fleiri tungumálum kostur 
 • Góð þekking á landi og þjóð, menningu og staðháttum og sérstöðu Íslands s.s. veðráttu og öryggi? 
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Rík þjónustulund og jákvæðni 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Tölvukunnátta og góð þekking á samfélagsmiðlum og vefmiðlun

Nánari upplýsingar

Umsóknum skal skila á netfangið upplysingar@ferdamalastofa.is fyrir 5. mars nk.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Nánari upplýsingar veitir Inga Rós Antoníusdóttir ingaros@ferdamalastofa.is