Staða skólastjóra Tónlistarskóla Húnaþings vestra er laus til umsóknar

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Tónlistarskóla Húnaþings vestra. Um fullt starf er að ræða með kennsluskyldu. Kennsla í hljóðfæraleik fer fram á grunn-, mið- og framhaldsstigi. Næsta haust flytur tónlistarskólinn í nýtt sérhannað húsnæði, skapar flutningurinn ný og spennandi tækifæri í starfi skólans.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Veitir tónlistarskólanum faglega forstöðu á sviði tónlistarkennslu

• Tekur virkan þátt í þróun og skipulagi skólastarfsins og á í samvinnu við sambærilegar stofnanir

• Stýrir og ber ábyrð á rekstri og daglegri starfsemi skólans

• Sinnir kennslu á sínu sviði

 Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði tónlistar

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg

• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun í opinberri stjórnsýslu æskileg

• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi

• Leiðtogahæfni, metnaður og frumkvæði

• Áhugi á skólaþróun og nýjungum

• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Góð tölvufærni

• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Helga Birna Jónsdóttir (ga@intellelcta.is) í síma 511 1225.