Leitum að góðum bókara á skrifstofu SSNV á Hvammstanga

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra leita að ábyrgum og traustum starfsmanni til að sinna bókhaldi og almennum skrifstofustörfum á skrifstofu samtakanna á Hvammstanga. Til greina kemur starfshlutfall allt frá 75-100%. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri samtakanna.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón og færsla bókhalds (þ.m.t. afstemmingar, útgáfa reikninga, innheimta, útgreiðslur, laun, verkbókhald, milliuppgjör o.fl.)
 • Símsvörun
 • Skjalavarsla
 • Skýrslugerð
 • Undirbúningur funda og viðburða
 • Almennt skrifstofuhald
 • Ýmiskonar aðstoð við framkvæmdastjóra

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi, viðurkenndur bókari kostur
 • Haldbær reynsla af færslu bókhalds í Navision bókhaldskerfi eða sambærilegum kerfum
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Nákvæmni og greingarhæfni
 • Framúrskarandi íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu eða riti
 • Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega á Excel

 

Tekið er á móti umsóknum í gegnu umsóknarvefinni Alfreð: https://alfred.is/starf/bokhald-og-almenn-skristofustoerf