Sérstök átaksverkefni vegna áhrifa Covid 19 á Norðurlandi vestra

Á fundi sínum þann 12. maí sl. tók stjórn SSNV afstöðu til innsendra hugmynda að sérstökum átaksverkefnum vegna áhrifa Covid 19 á starfssvæði samtakanna. Alls bárust 90 hugmyndir með áætlaðan heildarkostnað á bilinu 250-300 milljónir.

Þær 50 milljónir sem eru til ráðstöfunar samanstanda af viðbótarfjárveitingu til sóknaráætlana landshlutanna (26,5 millj) ásamt því að farið var í endurskilgreiningu fyrri verkefna.

Af þeim 90 hugmyndum sem bárust hafa sumar þeirra verið sameinaðar í stærri verkefni sem ná yfir allt Norðurland vestra, svo sem í tilfelli gönguleiða og skiltamála.

Í bókun sinni lýsir stjórn SSNV yfir ánægju sinni yfir þeim krafti og hugmyndaauðgi sem fram kemur í þeim fjölda hugmynda sem bárust. Jafnframt vill hún hvetja forsvarsmenn þeirra verkefna sem ekki fengu brautargengi til að vinna hugmyndir sínar áfram og eru atvinnuráðgjafar SSNV til þjónustu reiðubúnir varðandi vinnslu verk- og viðskiptaáætlana, styrkumsóknir o.fl.  Í því sambandi er sérstaklega bent á Ræsingu á Norðurlandi vestra sem fram fer í júní í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Einnig er athygli vakin á lista sem tekinn var saman yfir þá styrkjamöguleika sem í boði eru.

Þau verkefni sem samþykkt voru eru eftirfarandi:

Verkefni til eflingar ferðaþjónustu, samtals 22,2 milljónir

Matur, menning og músik, sjónvarpsþættir

Hnitsetning og merking gönguleiða

Framleiðsla á stuttum myndböndum og markaðsefni ætluðu samfélagsmiðlum

Skilti og merkingar

Uppskrift að góðum degi á Norðurlandi vestra, sjónvarpsþættir

Stafræn leiðsögn (með Markaðsstofu Norðurlands)

 

Atvinnuþróun- og nýsköpun, samtals 17,5 milljónir

Sölubíll fyrir vörur smáframleiðenda á svæðinu

Stafræn leiðsögn um sýningar og sögustaði

Miðstöð stafrænnar afritunar

Stafrænt móttökuverkstæði

Glatvarmaverkefni (viðbót við þegar skilgreint áhersluverkefni)

 

Mennta og menningarverkefni, samtals 8 milljónir

Nýting upplýsingatækni í skólastarfi

Stafræn miðlun viðburða

Barnamenningarhátíð (viðbót við þegar skilgreint áhersluverkefni)

 

Öðrum hugmyndum er þar með hafnað og ítrekaðar eru þakkir fyrir þær fjölmörgu góðu hugmyndir sem bárust.

Starfsmenn SSNV vinna nú með höfundum hugmyndanna að útfærslu og gerð verkáætlana fyrir ofangreind verkefni sem verða kynnt betur síðar.