Starfsfólk á skrifstofu skipulags- og byggingarmála (50% starfshlutfall) - Hvammstangi og Blönduós

Óskað er eftir að ráða starfsfólk á nýja skrifstofu skipulags- og byggingarmála í Húnavatnssýslum. Starfsstöðvar eru tvær, á Hvammstanga og Blönduósi, og verður ein manneskja ráðin á hvora starfsstöð. Um 50% starfshlutfall er að ræða, með möguleika á hærra hlutfalli.  

Um sveitarfélögin: 
Sveitarfélögin Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Blönduósbær og Skagabyggð eru staðsett á vestur- og norðvesturhluta Íslands, mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Íbúar sveitarfélaganna eru samtals rúmlega 2.600 talsins og eru tveir þéttbýliskjarnar, Hvammstangi og Blönduós, þar sem er hátt þjónustustig til íbúa, metnaðarfullt leik-, grunn- og tónlistaskólastarf ásamt því að rekin er dreifnámsdeild frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á báðum stöðum. Á svæðinu er gott framboð af íþrótta- og tómstundastarfi, menningu ásamt fjölbreyttum möguleikum til útivistar. 

Helstu verkefni:

 • Móttaka og skráning erinda 
 • Skönnun teikninga og skráning
 • Undirbúningur funda og ritun fundargerða
 • Svörun erinda
 • Önnur verkefni í stjórnsýslunni


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi. Háskólamenntun er kostur
 • Reynsla af skrifstofustörfum
 • Reynsla af skjalavörslukerfinu One Systems er kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og góðir samstarfshæfileikar
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
 • Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. 

Sækja um starf.