Lögfræðingur við sýslumannsembætti Norðurlands vestra

Starf lögfræðings við sýslumannsembættið á Norðurlandi vestra er laust til umsóknar. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs, með möguleika á framlengingu. 

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

Um er að ræða stöðu lögfræðings við innheimtusvið embættisins með daglega starfsstöð á Blönduósi. Starfið felst í daglegri umsjón með innheimtu fyrir ýmsar stofnanir ríkisins, skipulagningu og aðlögun innheimtuverkefna, þátttöku í gerð verkferla, töku stjórnvaldsákvarðana, auk annarra tilfallandi verkefna á starfssviði embættisins. Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf innan stofnunar í stöðugri þróun.

 

Hæfniskröfur

 

· Bakkalárpróf í lögfræði 

· Reynsla af innheimtustörfum er kostur svo og önnur reynsla sem nýtist í starfi

· Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 

· Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðmót og samvinnufærni

· Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum 

· Mjög góð tölvukunnátta

· Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti 

· Þekking á einu Norðurlandamáli er kostur

· Almenn ökuréttindi

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra er framsækin stjórnsýslu- og þjónustustofnun sem fer með framkvæmdarvald ríkisins innan umdæmis síns auk þess að sinna viðamiklum sérverkefnum á landsvísu; rekstri innheimtumiðstöðvar og framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Umsókn um starfið skal fylgja prófskírteini,  ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upplýsingum um meðmælendur, auk annarra atriða sem máli kunna að skipta. Þar sem verkefni embættisins tengjast náið störfum lögreglu er gert ráð fyrir að umsækjendur veiti embættinu, með skýrum hætti í kynningarbréfi sínu, heimild til uppflettingar í málaskrárkerfi lögreglu, LÖKE.

Einstaklingar óháð kyni eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 1. september nk. eða því sem næst.

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 23.06.2021.

Nánari upplýsingar veitir

Erna Björg Jónmundsdóttir - ernabj@Syslumenn.is - 458 2500
Birna Ágústsdóttir - birna@syslumenn.is - 458 2500

Smelltu hér til að sækja um starfið