Hjúkrunarheimilið Sæborg á Skagaströnd óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa

Hjúkrunarheimilið Sæborg á Skagaströnd óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa. Sjúkraliði sér um að skipulegga og taka þátt í almenna umönnun íbúa vegna líkamlegra og félagslegra þarfa eftir því sem við á, í samræmi við hugmyndafræði, markmið og gæðakerfi heimilisins. Nálægð við þjónustuþega er mikil. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu. Þjónustan miðast við að efla færni, auka sjálfstæði, stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og auka lífsgæði íbúa. Leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins og laga þjónustuna að breytilegum þörfum og aðstæðum viðkomandi á hverjum tíma. Virða ber sjálfræði einstaklinga og hafa velferð þeirra að leiðarljósi.

Sjúkraliði aðstoðar íbúa við persónulegt hreinlæti, næringu, útskilnað, hreyfingu, afþreyingu og aðrar daglegar athafnir í samræmi við hjúkrunaráætlun sem hann hefur umsjón með ásamt hjúkrunarfræðingi. Viðkomandi þarf að sýna sveigjanleika í starfi og gott samstarf í teymisvinnu.

Sæborg er lítið hjúkrunarheimili staðsett miðsvæðis á Skagaströnd. Þar búa að jafnaði um 9 íbúar og vinnur heimilið eftir Lev og bo hugmyndafræðinni.

Um vaktavinnu er að ræða en hægt er að semja um starfshlutfall, vinnutíma og vaktatilhögun.

Karlar sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

 
Helstu verkefni og ábyrgð
Almenn umönnun aldraðra
Lyfjagjafir
Almennt eftirlit
Eftirlit heilabilaðra einstaklinga
 
Menntunar- og hæfniskröfur
Íslenskt sjúkraliðaleyfi
Áhugi á að vinna með öldruðum
Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum
Sveigjanleiki og frumkvæði
Jákvætt viðmót og hæfni í að vinna teymisvinnu
Íslenskukunnátta áskilin
 
Fríðindi í starfi
Starfsfólk fær fría máltíð á vinnutíma
Sveitarfélag getur aðstoðað við að útvega húsnæði
 
Smelltu hér til að sækja um.