Landbúnaður mikilvægasta atvinnugreinin á Norðurlandi vestra

Út er komin skýrslan Landfræðilegt og efnahagslegt litróf landbúnaðar á Íslandi. Skýrslan var unnin að frumkvæði Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar sem efndi til samstarfs allra atvinnuþróunarfélaga og landshlutasamtaka á landinu. Að skýrslunni komu því Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hf., Austurbrú, Heklan – Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Vífill Karlsson hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi vann skýrsluna.

Tilefni skýrslunnar má rekja til breytinga í ytra umhverfi atvinnugreinarinnar. Þar má nefna afkomu greinarinnar ásamt frekari áformum um innflutning á erlendum búvörum, en jafnframt aukna meðvitund um áskoranir okkar í umhverfismálum, vistspori okkar sem neytenda, matarsóun, velferð dýra og heilnæmi þeirra matvæla sem við neytum.

19,2% rekstrartekna nautgripa- og sauðfjárræktar á Norðurlandi vestra

Ef horft er til helstu niðurstaðna má sjá að velta landbúnaðar á Íslandi var 73,2 milljarðar króna á árinu 2017 og hafði þá aukist um 13 milljarða frá árinu 2008 að raungildi. Landbúnaður er stærstur á Suðurlandi sé horft til rekstrartekna, um 28%. Norðurland vestra er þar í 5. sæti með um 11% á eftir Suðurlandi, Norðurlandi eystra, Vestfjörðum og höfuðborgarsvæðinu. Ef horft er til rekstrartekna sauðfjár- og nautgriparæktar sem voru 38 milljarðar árið 2016 er Norðurland vestra hins vegar í þriðja sæti með 19,2% á eftir Suðurlandi (32,8%) og Norðurlandi eystra (19,9%).

24% rekstrartekna sauðfjárræktar á Norðurlandi vestra

Ef horft er til sauðfjárræktar sérstaklega voru rekstrartekjur greinarinnar að jafnaði um 13 milljarðar árin 2013-2016. Þar er hlutur Norðurlands vestra mestur eða 24%. Fjöldi sauðfjár var enda mestur á Norðurlandi vestra eða um fjórðungur en á bilinu 16-17% á Suðurlandi, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Vesturlandi hvoru um sig. 

 

Landbúnaður mikilvægastur á Norðurlandi vestra

Ef skoðað er hlutfallslegt vægi landbúnaðar í samanburði við aðrar atvinnugreinar innan landshlutans kemur í ljós að landbúnaður er mikilvægastur á Norðurlandi vestra þar sem hann er 8% af framleiðsluvirði landshlutans samanborið við 6% á Suðurlandi, 3% á Norðurlandi eystra og Vestfjörðum og 2% á Vestur- og Austurlandi.

 

 

Skýrsluna í heild má finna á heimasíðu SSV.