Kyn og krónur

Árið 2015 var gerður samningur við ríkisvaldið um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019. Um leið var stofnaður Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra sem hefur fimm sinnum úthlutað styrkjum til atvinnuþróunar og nýsköpunar og menningar. 

Á þessum fimm árum hafa alls borist 575 umsóknir þar sem óskað hefur verið eftir 930 milljónum í styrki. Verkefni þar sem konur eru í forsvari eru í nokkrum meirihluta eða 59% umsókna en karlmenn 41%. Hins vegar sækja konur almennt um lægri styrkupphæðir en karlar eða um 1.425.000 kr. að meðaltali en karlar um 1.885.000 kr. að meðaltali. 

Þegar kemur að styrkjum þá hefur á þessum fimm árum verið úthlutað alls 320 milljónum kr. í styrki. Þar eru konur 57% styrkhafa en karlar 43%. Það eru því örlítið færri konur sem fá styrki en sækja um en þó er munurinn ekki mikill. Meðalupphæð styrkja til kvenna er 780.000 kr. en 850.000 kr. til karla og hlutfallslega fá þær heldur hærri styrki miðað við umsóknarupphæð en karlarnir. 

Hvort og þá hvernig ber að túlka þessar niðurstöður er svo annað mál. Konur eru greinilega duglegri að sækja um styrki til Uppbyggingarsjóðs og gildir það bæði um atvinnuþróunar- og nýsköpunarstyrki og menningarstyrki. Er einhver skýring á því? Eins má spyrja hvort konur séu varfærnari eða raunsærri þegar kemur að upphæðum eða eru þeirra verkefni almennt smærri í sniðum? Eða reikna þær sér kannski lægra tímakaup en karlmenn í verkefnunum? Eru einhverjar aðrar ástæður? 

Þessum spurningum verður ekki svarað hér enda hefur þetta ekki verið rannsakað. Í fagráðum og úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs eru bæði konur og karlar og þar er eingöngu litið á verkefnin sjálf, ekki hvort kona eða karl er þar í forsvari. Það verður því að leita annarra skýringa?