Framkvæmdastjóri eldvarnasviðs Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar - Sauðárkrókur

Vilt þú taka þátt í að byggja upp framsækinn vinnustað sem leggur áherslu á nýsköpun, aðgengi upplýsinga og stafrænar lausnir?
Við leitum að öflugum stjórnanda til að leiða nýtt svið eldvarna og taka þátt í uppbyggingu stofnunarinnar á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála á Íslandi. Eldvarnarsvið verður staðsett á starfstöð HMS á Sauðárkróki.


Hlutverk sviðsins er að sinna lögbundnu eftirliti og samræmingarhlutverki á sviði eldvarna. Sviðið hefur eftirlit með slökkvistarfi á Íslandi, samþykkir brunavarnaáætlanir sveitarfélaga, annast rannsóknir, fræðslu og forvarnir á sviði eldvarna og sér um útgáfu leyfa. Eldvarnasvið ber jafnframt ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskólans. 


Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiða og þróa hlutverk nýs eldvarnasviðs HMS
• Skipulagning og samræming eftirlits með öryggisþáttum bygginga á sviði eldvarna
• Þátttaka í undirbúningi reglugerða og gerð leiðbeininga á sviði eldvarna
• Yfirumsjón með úttektum á slökkviliðum og búnaði slökkviliða
• Yfirumsjón með öllu námi innan Brunamálaskólans og forvörnum um eldvarnir
• Ráðgjöf til stjórnvalda og hagsmunaaðila um eldvarnir


Hæfnikröfur
• Meistarapróf í byggingarverkfræði, sambærileg menntun sem nýtist í starfi eða umtalsverð reynsla af brunamálum
• Forystuhæfileikar og drifkraftur 
• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
• Hæfni til að stýra breytingum og teymisvinnu 
• Frumkvæði og ríkir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæði og framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar 
Um framtíðarstarf er að ræða og fullt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsokn@hms.is
Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. 

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélaga. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfinu.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 


Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2020

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Þorleifsdóttir, framkvæmdastjóri gæðastjórnunar og mannauðs sigrun.thorleifsdottir@hms.is  s: 440 6400