Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra óskar eftir að ráða kennara í sérgreinum rafiðna skólaárið 2020-2021

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra óskar eftir að ráða kennara í sérgreinum rafiðna skólaárið 2020-2021. Ráðning er frá 1. ágúst 2020 Starfshlutfall er 100%. Um er að ræða afleysingastarf. Umsækjandi þarf að hafa iðnmeistararéttindi í rafiðnum og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.

Leitað er að kennara sem hefur frumkvæði, er sjálfstæður í vinnubrögðum og hefur áhuga á að taka þátt í þróunarstarfi í kennsluháttum og uppbyggingu náms í samræmi við lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008).

Í samræmi við jafnréttisáætlun skólans er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um starfið. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Kennarasambands Íslands og skv. nánari útfærslu í stofnanasamningi skólans.

Vakin er athygli umsækjenda á að samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið.

Umsókn skal berast á netfang Ingileifar Oddsdóttur skólameistara ingileif@fnv.is, sem einnig veitir frekari upplýsingar um starfið. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, leyfisbréf og prófskírteini.

Umsóknarfrestur er til 15. júní.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.