Viltu slást í hóp öflugra starfsmanna SSNV

Leitum að ábyrgum og traustum starfsmanni til að sinna bókhaldi og almennum skrifstofustörfum á skrifstofu samtakanna á Hvammstanga. Til greina kemur starfshlutfall allt frá 75-100%. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri samtakanna.

 

Helstu verkefni eru umsjón og færsla bókhalds samtakanna, símsvörun, skjalavarsla, skýrslugerð, undirbúningur funda og viðburða, almennt skrifstofuhald og ýmiskonar aðstoð við framkvæmdastjóra.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

  • Menntun sem nýtist í starfi, viðurkenndur bókari er kostur.
  • Haldbær reynsla af færslu bókhalds í Navision bókhaldskerfi eða sambærilegum kerfum.
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • Nákvæmni og greiningarhæfni.
  • Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega á Excel.
  • Framúrskarandi íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

 

Umsóknarfrestur er til 26. nóvember nk. og skal umsóknum skilað á alfred.is  https://alfred.is/starf/bokhald-og-almenn-skristofustoerf

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri SSNV, Unnur Valborg Hilmarsdóttir, unnur@ssnv.is.