Vélamaður Hvammstanga

Starf vélamanns á þjónustustöðinni á Hvammstanga eru laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
• Almenn dagleg þjónusta á vegakerfinu á starfssvæðumi Vegagerðarinnar á Hvammstanga.
• Viðhald á t.d. vegstikum, umferðamerkjum og öðrum  vegbúnaði.
• Ýmis vinna í starfsstöð 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám.
• Almenn ökuréttindi og meirapróf bifreiðastjóra.
• Vinnuvélaréttindi.
• Góð reynsa af ámóta störfum 
• Reynsla af vegheflun er æskileg.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Góðir samstarfshæfileikar.
• Gott vald á íslenskri tungu.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Starfsgreinasambands Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni, netfang starf@vegagerdin.is . Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um starfið veita Guðmundur Sigurðsson yfirverkstjóri þjónustustöðinni á Hvammstanga í síma 522 1781 og í gegnum netfangið gudmundur.sigurdsson@vegagerdin.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.